1
تخفیفات شبکه راهبردی
آزمایشگاه 2
آزمایشگاه

اخبار و اطلاعیه

آرشیو
طرح تخفیفات خدمات آزمایشگاهی فصل بهار 1403 اعلام شد 25 فروردین 1403

طرح تخفیفات خدمات آزمایشگاهی فصل بهار 1403 اعلام شد

برگزاری جلسه دکتر کمره ئی ریاست معاونت تحقیقات و فناوری با پرسنل آزمایشگاه جامع تحقیقات 28 دی 1402

برگزاری جلسه دکتر کمره ئی ریاست معاونت تحقیقات و فناوری با پرسنل آزمایشگاه جامع تحقیقات